ÖNEMLİ BİLGİLER
Uzm.Dr.Zermine BÜYÜKKEÇECİ'den çocuklara özel...
ANNE SAĞLIK
REHBERİ
Her konuda kılavuzunuz...
ÇOCUKLARA AKTİVİTELER
Oyun grubu, dans, spor vb...
ANNE-BABALARA ÖZEL
Faaliyetler, kurslar vb...
ÇOCUKLA YAŞAM
Yeni aileler için önemli kolaylık önerilerimiz...
CAFE & EĞLENCE MERKEZLERİ
Çocuklarınızla birlikte eğlenin...
EĞİTİM KURUMLARI
Bilgiler ve notlar...
BEBEK & ÇOCUK SAĞLIK REHBERİ


   HAMİLELİK DÖNEMİ

   BEBEĞİM GELİYOR

   BEBEKLERİN DÜNYASI

   ÇOCUK VE TUVALET

   ÇOCUK VE BESLENME

   ÇOCUK VE AİLE

   ÇOCUK VE CİNSELLİK

   ÇOCUK VE SPOR

   ÇOCUK VE UYKU

   ÇOCUKÇA KÜLTÜR

   ÇOCUK VE OYUN

   EĞİTİCİ OYUNCAK

   ÇOCUKLA YAŞAM

   ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

   ÇOCUĞUMA ÖZEL

   ÇOCUK HAKLARI

Öğrenme ve Hareket,Beden Eğitimi Spor Öğretimi

Öğrenme ve Hareket,Beden Eğitimi Spor Öğretimi

Öğretim öğrenme içindir. Öğrenme yoksa ya da gerçekleşmiyorsa öğretim bir anlam ifade etmemektedir. Hareket, beden eğitimi spor öğretimi de öğrenme sonucu gerçekleşir. Çocuklar hareket, beden eğitimi spor etkinliklerinde öğrenerek davranışlarını değiştirirler. Eğer hareket, beden eğitimi spora öğretimi bilgi, tutum ve psikomotor davranışlar üzerinde bir değişikliğe neden olmuyor ise, söz konusu hareket, beden eğitimi spor öğretimi bir anlam taşımıyor demektir.

Hareket beden eğitimi ve spora özgü öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, çocuğun büyümesi, olgunlaşması ve hazır olması gereğinden daha önce söz edilmişti. Belirtilen gelişim unsurları gerçekleştiğinde, her alanda olduğu gibi hareket, beden eğitimi spor alanında da bir çok öğrenme gerçekleşir.

Öğrenme, bireyin olgunlaşma düzeyine göre çevresiyle etkileşimi (yaşantısı) sonucu davranışlarında oluşan kalıcı değişmelerdir (Büyükkaragöz, Çivi, 1997:24). Öğrenme başka bir bakış açısı ile de, bireyin çevresinde yaşananları giderek anlamlandırmaya başlamasıdır. O halde hareket, beden eğitimi sporda öğrenme de, bireyin çevreyle etkileşim ve anlamlandırmalar sonucu davranışlarındaki düşünsel, psikomotor ve duyuşsal kalıcı değişmeler/yapılanmalar olarak tanımlanabilir.

Çocuğun bir hareketi yapabilmesi, bir bedensel eylemliliği sergileyebilmesi, bu eylemlilikle ilgili düşünebilmesi ve bundan hoşnut olması, bunu tekrar istemesi onun bu tür davranışları giderek artan ve gelişen bir biçimde gerçekleştiriyor olması öğrenmenin göstergesidir.

Davranışlardaki (düşünsel, duyuşsal ve psikomotor) değişim ve kalıcılık yanında, bu davranışların çevresel etkileşimle gerçekleşmesi öğrenmenin varlığı anlamına gelir.

Hareket, beden eğitimi spor öğrenimi bilişsel temeli olan psikomotor davranışların gerçekleştirilmesi ile öğrenilir. Vücudu kontrol edebilme, ve amaçlı eylemlilik öğrenilebilir davranışlardır. Bir hareketin nasıl yapılabileceği, niçin yapılabileceği ile ilgili zihinsel işlemler öğrenme sürecinin içindedir. Gerçekleştirilen hareketin bizzat ne olduğu, nasıl gerçekleştirildiği konusu ise, bilişsel işlemleri gerektirir. Hareket, beden eğitimi spor etkinlikleri sırasında ve sonrasında, gerçekleştirilen davranışlardan hoşlanma, farkında olma, davranışları yerine getirmeye istekli olma, başarma duygusu gibi davranış değişiklikleri/kazanımları da yine öğrenme ile ilgilidir. Örneğin, ritmik koşabilme psikomotor öğrenme sonucudur. Ritmik koşmada adım aralığı ve sıklığı ile ilgili vücudu kontrol etme, koşu mesafesi, koşu hızı gibi durumları düşünebilme bilişsel öğrenme ile ilgili çıktılarıdır. Koşmaktan zevk alma, istekli olma, ne kadar hızlı koştuğunun farkında olma gibi içsel duygulanımlar da çocuğun duyuşsal öğrenme ile ilgili gelişim göstergeleridir.

Koşabilme, sıçrayabilme, yorgunluğa karşı dayanıklı olabilme, çabuk olabilme, kaldırabilme, itebilme gibi tüm hareket uygulamaları ile ilgili yeterlilikler fiziksel anlamda yaşamın devam ettirilebilmesi ile ilgilidir. Çabuk düşünebilme, doğru karar verebilme, problem karşısında çözüm üretebilme, öncelleyebilme gibi yeterlilikler ise, yaşamın içinde var olan gereklerdir. Bunların hepsi birer davranış/kazanımdır ve ancak yerine getirilebiliyorsa öğrenmeden sözedilebilir.

Davranışlar insanın hareket, tepki, düşünce ve duygu gösterisi, bilgi, beceri, tutum ve tercih gibi deyimlerle ifade edilir. Yani davranış insanın bedensel, zihinsel ve duygusal etkinlikleridir (Karagöz, 1997: 24). Hareket, beden eğitimi ve sporda sözü edilen davranışların hepsi bir şekilde yer almaktadır. Bu davranışların sergileniyor olması hem öğrenmenin sağlanması, hem de öğrenmenin yaşamla ilgili olması açısından önemlidir. Hareket, beden eğitimi spor öğretiminde öğrenme tek yönlü ve dar kapsamlı değil, çok yönlü ve geniş kapsamlıdır. Unutmama, alışkanlık kazanma, anlama, gerçekleştirme gibi gözlenebilir özellikler şeklinde ifade edilebilecek olan öğrenme, hareket beden eğitimi spor öğrenimi için de aynıdır.

Hareket, beden eğitimi spor ile ilgili öğrenmede ilk akla gelen psikomotor öğrenmeler olsa da bilişsel ve duyuşsal öğrenmeler de aynı süreçte gerçekleşen öğrenmelerdir. Herhangi bir psikomotor psikomotor davranış gerçekleştirilirken, o davranışa ilişkin davranış öncesi, davranış anı ve sonrası biliş süreçleri (merkezi işlemler) devrededir, yani davranışın gerçekleştirilebilmesi aynı zamanda bilişsel bir çıktı ürünüdür.

Gerçekleştirilen davranışlarla ilgili tüm duygulanımlar ve tutumlar (heyecanlanma, coşkulanma, ilgi, istek, benimseme) ise duyuşsal çıktılar olup, psikomotor öğrenme sürecine eşlik eden öğrenmelerdir. Psikomotor davranışa ilişkin, davranış öncesi, anı ve özellikle sonrası duygu ve tutumlar, davranışın devamlılığı ve niteliğini etkiler. Bu bakımdan gerçekleştirilen motor davranış aynı zamanda duyuşsal bir çıktıdır.

Psikomotor öğrenmeler;
¨ Sınanarak öğrenilir,
¨ Denenerek öğrenilir ve
¨ Tekrar edilerek öğrenilir.

Çünkü psikomotor öğrenmelerin başka yolu yoktur. Düşünme, hissetme işin doğası gereği sınama, deneme ve tekrarlama süreçlerinde elbette vardır. Ancak sadece düşünme süreci psikomotor bir davranışın tamamlanmasına yetmez. Psikomotor çıktı, bilişsel temelli bedensel ifadesi olan (kassal) bir çıktıdır.
Psikomotor öğrenmelere neden olan ve onu zenginleştiren süreçler ve argümanlar ise, genel olarak;
¨ Hissetme,
¨ Algılama,
¨ Girişim,
¨ Dinleme,
¨ Görme
¨ Taklit,
¨ Keşfetme,
¨ Problem çözme,
¨ Üretme / Yaratma
¨ Oyun,
¨ Dokunma- dokunulma,
¨ Pekiştirme,
¨ Ve Geri bildirim almadır.

İsmail Topkaya
Hareket Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Öğrenme ve Öğretimin Temelleri. Nobel Yayınları, 2007.
Kalsiyum ve D Vitamini
Uzm.Dr Zermine Büyükkeçeçi'nin { Yazısı İçin Tıklayınız }
Ebru Karaduman çocuklarda cimnastiki anlatıyor...
Seren Tüfekçioğlu ile Doğum Fotoğrafçılığı Üzerine...
Barbaros Çeliköz'le "Çocuklarda Yüzme'nin Faydaları"
Yankı Yazgan'a "Çocuklarda Dikkat Eksikliği"ni sorduk...
E-Mail grubumuza üye olun, en son gelişme ve yeniliklerden en önce siz haberdar olun, Aşağıdaki kutuya
E-Mailinizi eklemeniz yeterli!

{ Üye Ol }
   Biz Kimiz ?   |   Siteyi Ana Sayfanız Yapın   |   Sitemizi Tavsiye Et         Basında Biz   |   Reklam Verme Koşulları   |   İletişim