ÖNEMLİ BİLGİLER
Uzm.Dr.Zermine BÜYÜKKEÇECİ'den çocuklara özel...
ANNE SAĞLIK
REHBERİ
Her konuda kılavuzunuz...
ÇOCUKLARA AKTİVİTELER
Oyun grubu, dans, spor vb...
ANNE-BABALARA ÖZEL
Faaliyetler, kurslar vb...
ÇOCUKLA YAŞAM
Yeni aileler için önemli kolaylık önerilerimiz...
CAFE & EĞLENCE MERKEZLERİ
Çocuklarınızla birlikte eğlenin...
EĞİTİM KURUMLARI
Bilgiler ve notlar...
BEBEK & ÇOCUK SAĞLIK REHBERİ


   HAMİLELİK DÖNEMİ

   BEBEĞİM GELİYOR

   BEBEKLERİN DÜNYASI

   ÇOCUK VE TUVALET

   ÇOCUK VE BESLENME

   ÇOCUK VE AİLE

   ÇOCUK VE CİNSELLİK

   ÇOCUK VE SPOR

   ÇOCUK VE UYKU

   ÇOCUKÇA KÜLTÜR

   ÇOCUK VE OYUN

   EĞİTİCİ OYUNCAK

   ÇOCUKLA YAŞAM

   ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

   ÇOCUĞUMA ÖZEL

   ÇOCUK HAKLARI

Duyuşsal Gelişim ve Hareket, Beden Eğitimi Spor Öğretimi

Duyuşsal Gelişim ve Hareket, Beden Eğitimi Spor Öğretimi

Hareket, beden eğitimi spor öğretiminin öğrenmeyi olumlu etkileyebilmesi için, öğretim amaçları arasında yer alan duyuşsal alana oldukça önem verilmesi gerekmektedir. Hareket, beden eğitimi spor öğretimi, duyuşsal öğretim hedeflerinin gerekleri göz önüne alınarak planlamalı ve uygulanmalıdır. Etkinliklerin planlanması ve uygulamalarında duyuşsal öğrenmeye ilişkin kazanımların yer alması gerekli ve önemlidir. Psikomotor amaçlı etkinliklerde istek, coşku, olumlu tutum oluşturma gibi duyguların yaşanması etkinliğe katılımı arttırdığı gibi, öğrenme sürecini de olumlu etkiler. Aksi takdirde söz konusu etkinlik istenilen ölçüde psikomotor öğrenme açısından da başarılı bir uygulama olmayacaktır.

Bireyler bir işi ya da bir görevi yapmaktan zevk alabiliyorsa, sorumluluk alma, değer oluşturma gibi olumlu tutumlar geliştirebileceklerdir. Buna olanak sağlayan ortamlar hareket, beden eğitimi spor öğretimi için de geçerli ortamlardır. Duyuşsal gelişim de tıpkı psikomotor gelişim gibi çocuğun büyümesi, olgunlaşması, hazır olması ve öğrenmeler sonucu gerçekleşir. İstekli olma, alışkanlık haline getirme, değerler geliştirme gibi tutumlara bakıldığında, duyuşsal gelişimin içsel bir gelişim olduğu anlaşılır. Duyuşsal gelişim, yaşamı anlamlandırma, yaşamayı güzel hale getirme, kendini ve başkalarını sevme ölçeğinde birincil derecede öneme sahip bir öğretim amacıdır.

Başaran (1980), duyguyu dış ya da iç çevreden gelen etkilerin bireyde haz ya da elem türünden izlenimler yaratması olarak tanımlarken, etkileşimlerin içsel yansımasına dikkat çekmektedir. Hareket, beden eğitimi spor öğretim sürecine katılan bireyin bu süreçte karşılaştığı olumlu ya da olumsuz durumlar onun duyuşsal gelişimi üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler bırakabilecektir. Bireyin psikomotor davranışları sonucu ona verilen olumsuz dönütler veya başarısız, beceriksiz ve yetersiz görüldüğü üzerine yapılan değerlendirmeler sağlıksız öğretim yaklaşımlarıdır. Bu tür yaklaşımlar öğrenmeyi engellediği gibi hareket, beden eğitimi spora karşı da olumsuz tutum geliştirmeye neden olmaktadır.

Yavuzer (1992), duyuşsal gelişimin öğrenme ve katılım ile ilgili yönünü vurgulayarak, bireyin bazı duyuşsal davranış biçimleriyle birlikte dünyaya geldiğini ancak, olgunlaşma ve öğrenme sonucu geliştiğini belirtir. Çocuğun, hedeflerde belirtilen davranışları gerçekleştirebilmesiyle ilgili tutumları, onun olgunlaşma ve öğrenmesi ile ilgilidir. Hareket, beden eğitimi spor öğretimine ilişkin olumlu tutum oluşturmak için olgunlaşma düzeyine uygun davranışlar seçilmelidir. Öğrenmenin gerçekleşmesi öğrenilen alana ilişkin tutumu olumlu etkilemektedir. Çocukların gerçekleştirilemeyen hareketlere ve anlaşılamayan oyunlara karşı olumlu tutum geliştirmeleri mümkün değildir. Çocuklar bazı olaylara, hareketlere, becerilere karşı olumsuz davranışlar sergileyebilirler. Bir hareketi yapmaya, bir beceriyi gerçekleştirmeye istekli olmayabilirler. Dolayısıyla duyuşsal sorunlar yaşayabilirler. Bu durumlarda hareket, oyun ve beceri sergileme konusundaki geri bildirimler, ipuçları ve değerlendirmeler çocuğun olumsuz tutum geliştirmesine yol açmamalı, onun duyuşsal gelişiminde olumsuz etki yaratmamalıdır. Hareket, beden eğitimi spora karşı olumlu tutum sağlamanın yolu, çocuğun istek, ilgi ve ihtiyaçlarının göz önüne alındığı, eğlenceli uygulamalardır. Ayrıca kıyaslanmayacağı, eleştirilmeyeceği, kendini yetersiz hissetmeyeceği hareket, beden eğitimi spor öğretimi yaklaşımları duyuşsal gelişimi olumlu etkiler.

İsmail Topkaya Hareket Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Öğrenme ve Öğretimin Temelleri. Nobel Yayınları, 2007.
Kalsiyum ve D Vitamini
Uzm.Dr Zermine Büyükkeçeçi'nin { Yazısı İçin Tıklayınız }
Ebru Karaduman çocuklarda cimnastiki anlatıyor...
Seren Tüfekçioğlu ile Doğum Fotoğrafçılığı Üzerine...
Barbaros Çeliköz'le "Çocuklarda Yüzme'nin Faydaları"
Yankı Yazgan'a "Çocuklarda Dikkat Eksikliği"ni sorduk...
E-Mail grubumuza üye olun, en son gelişme ve yeniliklerden en önce siz haberdar olun, Aşağıdaki kutuya
E-Mailinizi eklemeniz yeterli!

{ Üye Ol }
   Biz Kimiz ?   |   Siteyi Ana Sayfanız Yapın   |   Sitemizi Tavsiye Et         Basında Biz   |   Reklam Verme Koşulları   |   İletişim