ÖNEMLİ BİLGİLER
Uzm.Dr.Zermine BÜYÜKKEÇECİ'den çocuklara özel...
ANNE SAĞLIK
REHBERİ
Her konuda kılavuzunuz...
ÇOCUKLARA AKTİVİTELER
Oyun grubu, dans, spor vb...
ANNE-BABALARA ÖZEL
Faaliyetler, kurslar vb...
ÇOCUKLA YAŞAM
Yeni aileler için önemli kolaylık önerilerimiz...
CAFE & EĞLENCE MERKEZLERİ
Çocuklarınızla birlikte eğlenin...
EĞİTİM KURUMLARI
Bilgiler ve notlar...
BEBEK & ÇOCUK SAĞLIK REHBERİ


   HAMİLELİK DÖNEMİ

   BEBEĞİM GELİYOR

   BEBEKLERİN DÜNYASI

   ÇOCUK VE TUVALET

   ÇOCUK VE BESLENME

   ÇOCUK VE AİLE

   ÇOCUK VE CİNSELLİK

   ÇOCUK VE SPOR

   ÇOCUK VE UYKU

   ÇOCUKÇA KÜLTÜR

   ÇOCUK VE OYUN

   EĞİTİCİ OYUNCAK

   ÇOCUKLA YAŞAM

   ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

   ÇOCUĞUMA ÖZEL

   ÇOCUK HAKLARI

Dil Gelişimi

Başka insanların söyledikleri sözleri kavrayıp anlayabilme ve konuşabilmeyi öğrenme kuşkusuz çocukların edindikleri en karmaşık becerilerin önde gelenlerindendir. Dil gelişimi, organizmanın bir bütün halinde gelişmesinin bir parçası olarak, diğer gelişim alanlarının etkisinde bir yön izler. Çocukların ilk bilinçli kelimesini bir yaşında söyledikleri ve iki yaşına kadar yaklaşık 270 kelime kullanabildikleri düşünülmektedir. Dolayısıyla çocukların bir sene içinde 270 kelime kazanabildiğini söyleyebiliriz. Başlarda tek kelime ile kurulan cümleler çocuğun dört-beş yaşlarına gelmesi ile hemen hemen yetişkinlerin sahip oldukları gramer yapılarına ulaşır. Çocukların anadilini öğrenirken taklit unsurunun önemli bir rolü olduğu kabul edilir.

Çocukların ilk bilinçli kelimeyi kullanmalarından önceki aylar sözel dil becerisi olarak adlandırdığımız çeşitli seslerin çıkarıldığı aylardır. Bebekler doğumla birlikte bağırırlar, akciğerlere oksijen alınmasıyla başlayan ses çıkarma durumu fizyolojik bir olaydır. Ayrıca yeni doğmuş bir bebeğin ilk bilinçli kelimeyi kullanmadan önce görülen tüm özellikler tüm dünya çocukları için geçerli olan karakteristik tepkilerdir. Çocuk; konuşma becerisinin gelişmesi için şu dönemlerden geçer:

 • Vokalizasyon (0-2 ay)
 • Cıvıldama (4-5 ay)
 • Tek Sözcük Dönemi (12-18 ay)
 • İki Sözcük Dönemi (18-24 ay)
 • Üç ve Daha Fazla Sözcüklü Cümleler Dönemi


 • "Üç ve Daha Fazla Sözcüklü Cümleler Dönemi" okul öncesi dönemde olan çocukların yani 2-6 yaş aralığında olan çocukların içinde bulunduğu dil gelişimi dönemidir. Çocuklar iki üç yaşlarına geldiklerinde kelime dağarcıkları ve cümle yapıları hızlı bir gelişim gösterir. Çocuk anadilinin gramer yapılarını (özne, nesne, yüklem arasındaki ilişkileri) anlamaya başlar. Bu yaşlardaki çocuğun konuşmasında benmerkezci özellik hakim olduğundan dolayı çocuk etrafındakileri dikkate almadan kendi kendine konuşuyor gibidir.

  400 kelime kadar konuşabilen çocuklar genellikle olumlu cümleler kurarlar ve konuşmalarında tekil çoğul eklerini yanlış kullanabilirler. Üç yaşından sonra çocuk daha uzun cümleler kurmaya başlar ve böylece çocuğun kelime dağarcığı 1000 kelimeye kadar ulaşır. Bu yaşta çocuk ses tonunu doğru kullanabilir, örneğin uyku odasında fısıltı ile konuşabilir. Gramer yapılarına baktığımızda kurallara göre yarı yarıya uyum gösterir. Ayrıca zaman kullanımı açısından değerlendirdiğimizde genel olarak geniş ve gelecek zamanın doğru kullanıldığı geçmiş zamanı kullanımda ise hatalar yapıldığı görülebilir. 2-4 telafuz hataları ile birlikte bol bol soru cümleleri eşlik eder. Ayrıca sıfat ve zamirin kullanımında hatalar görülür. Çocuk 4-5 yaşlarına geldiğinde daha uzun ve karmaşık cümleler kurabilir, sıfat-bağlaç ve zarfları doğru olarak kullanabilir. Yavaş yavaş çocukların konuşması bir erişkininkini andırmaya başlar. Kelime dağarcığı 1500-2000 civarındadır. 5-6 yaşarına gelindiğinde ise kelime dağarcığı 2500-3000'e gelir ve bir yetişkinin konuşmasına iyice yaklaşmış olur.

  Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler

  Çocuğun dili akıcı bir şekilde kullanabilmesi için bir öğrenme sürecinden geçmesi gerekir. Dolayısıyla öğrenme ve olgunlaşmanın dil gelişimini üzerinde etkisi vardır. Soyso-ekonomik düzey dil gelişimini etkileyen diğer bir faktördür. Bazı araştırmalar farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevrede yetişen çocukların dil alanlarındaki başarılarının da farklı olduğunu göstermektedir. Daha bebeklik döneminde çocukların çıkardıkları seslerin ayrı çevrelerde farklı şekilde belirlendiğini gösteren çalışmalar vardır.

  Genellikle ikiz çocuklar, tek çocuklara oranla daha yavaş dil gelişimi gösterirler. Ayrıca ikizler birbirleri ile daha az kelime kullanarak anlaşmanın yolunu bulabilmektedirler.

  Çevre ve genetik faktörler dil gelişimini etkileyen faktörlerden biridir.

  Konuşmak için cesaretlendirilmek de kuşkusuz çocukların dil gelişimi üzerinde etkilidir. Okul öncesi çocuğa kitap okumak ve oyun gruplarına katılmasını sağlamak çocuğun konuşmak için cesaret kazanmasına neden olur.

  Bazı araştırmalar cinsiyet faktörünün de konuşmanın gelişiminde etkili bir faktör olduğunu söylemektedir. Araştırmacıların üzerinde anlaştığı nokta, genel olarak kız çocukların dil gelişiminin erkek çocuklarınkine oranla daha ilerde olduğudur.

  Anne-baba ile çocuk arasındaki sağlıklı ilişkiler de dil gelişimini oldukça etkiler. Ailede tek olan ve ailenin ilgi merkezi olan çocukların daha çabuk, iyi ve düzgün konuşma ihtimaline sahip olabilir. Tıpkı anne-baba ile konuşmanın ve paylaşımların önemli olduğu gibi eğer varsa abla-ağabey ile konuşma ve oyun oynama çocuğun dil gelişimini hızlandırır.

  Çocukların geçireceği şiddetli ve uzun hastalıklar konuşma sürecini geciktirebilir. Çocuğun hastalığı nedeni ile sosyal etkileşiminin kısıtlı olması çocuğun dil gelişimini geciktirir.

  Konuşma Bozuklukları

  Konuşma bozukluğu konuşmanın akıcılığını bozan ve konuşmanın niteliğini etkileyen her türlü olağan dışı aksaklıklardır. Konuşma bozuklukları çeşitleri şöyle sıralanır:

 • Gecikmiş konuşma: Çocuğun takvim yaşı ve gelişimi ile konuşma gelişimi arasında paralellik olmamasıdır. Çocuğun konuşmasının kendi yaşıtlarına göre geride veya yaşıtlarına göre daha yavaş ilerlemesidir.


 • Artikülasyon Bozukluğu: Çocukların sesleri doğru ve anlaşılır şekilde çıkaramamasıdır. Artikülasyon bozukluğu, seslerden bir ya da birkaçını atlamak örneğin saat yerine sat demek, sesleri değiştirmek örneğin kamyon yerine kamyon demek ve olmayan bir ses eklemek örneğin tren yerine tiren demek şeklinde olabilir.


 • Kekemelik: Konuşmada tutukluk, bocalama ve sözlü anlatım akıcılığındaki bozukluktur.
 • Psikolog Selin ALPANDA
  Kalsiyum ve D Vitamini
  Uzm.Dr Zermine Büyükkeçeçi'nin { Yazısı İçin Tıklayınız }
  Ebru Karaduman çocuklarda cimnastiki anlatıyor...
  Seren Tüfekçioğlu ile Doğum Fotoğrafçılığı Üzerine...
  Barbaros Çeliköz'le "Çocuklarda Yüzme'nin Faydaları"
  Yankı Yazgan'a "Çocuklarda Dikkat Eksikliği"ni sorduk...
  E-Mail grubumuza üye olun, en son gelişme ve yeniliklerden en önce siz haberdar olun, Aşağıdaki kutuya
  E-Mailinizi eklemeniz yeterli!

  { Üye Ol }
     Biz Kimiz ?   |   Siteyi Ana Sayfanız Yapın   |   Sitemizi Tavsiye Et         Basında Biz   |   Reklam Verme Koşulları   |   İletişim